Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN
03.30-04.00  : Sholat Lail
04.00-05.30  : Sholat subuh, Ma’tsurot, Murojaah
05.30-07.00  : Makan, Persiapan Sekolah
07.00-11.30  : KBM Sekolah I
11.30-12.00  : Makan Siang
12.00-12.30  : Sholat Dzuhur
12.30-14.30  : KBM Sekolah II
14.30-15.00  : Istirahat
15.00-16.00  : Sholat Ashar
16.00-17.00  : Ekstrakulikuler
17.00-17.30  : Persiapan Sholat Magrib
17.30-19.00  : Sholat Magrib, Ma’tsurot, Hafalan Qur’an
19.00-19.30  : Sholat Isya’
19.30-20.15  : Istirahat, Makan Malam
20.15-21.30  : Kajian Kitab, Belajar Malam
21.30-22.00  : Istirahat
22.00-03.30  : Tidur Malam

 

 

JENIS KEGIATAN

 

·         Sholat Jamaah

·         Sholat Lail

·         Sholat Dhuha

·         Mufrodat

·         Muhadatsah

·         Tahfidzul Qur’an

·         Muroja’ah

·         Kultum

·         Al. Matsurot

 

 

JENIS KEGIATAN MINGGUAN

 

·         Kajian Kitab

·         Puasa Senin Kamis

·         Muhadhoroh

·         Riyadhoh

 

 

JENIS KEGIATAN SEMESTER / TAHUNAN
·         MTQ
·         Hari Raya Qurban
·         Praktek Mengajar
·         Da’i Ramadhan
·         Akhirussanah

 

KAJIAN KITAB
·         Kelas VII Kitab Akhlaqul Banin
·         Kelas VIII Kitab Ta’limul Muta’allim
·         Kelas IX Kitab Fathul Qariib
·         Kelas X Kitab Bidaayatul Hidayah
·         Kelas XI Kitab Minhaajul Muslim
·         Kelas XII Kitab Mau’idatul Mukmin

Pondok Pesantren dan Sekolah Islam Terpadu (SMP IT & SMA IT) Yogyakarta